Využití VEP (CCP)

asvep.cz - Využití VEP (CCP)

Využití vedlejších energetických produktů (CCP) je v Evropě založeno na plnění požadavků norem a místních předpisů, které jsou pravidelně revidovány ze strany CEN nebo národních úřadů. Evropská norma EN 450-1 byla nedávno revidována a bude v blízké době zveřejněna.

Využití vedlejších energetických produktů (CCP) je v Evropě založeno na plnění požadavků norem a místních předpisů, které jsou pravidelně revidovány ze strany CEN nebo národních úřadů. Evropská norma EN 450-1 byla nedávno revidována a bude v blízké době zveřejněna. Revize se týká zejména zvýšení množství spoluspalovaných vedlejších materiálů, odstranění spodního limitu pro nedopal u tříd B a C a také úprav požadovaných parametrů a zkušebních postupů zejména u prosévání za mokra a za sucha. Dále revizi podléhají také hydraulické pojící prvky silnic (EN 13282) a směsi hydraulických pojiv (EN 14227).

V rámci revize norem týkajících se kameniva bude do výrobních norem také zahrnut základní požadavek č. 3 o ochraně zdraví, hygieně a životním prostředí. Přehled prací na harmonizovaných zkušebních postupech ohledně vypouštění kontrolovaných nebezpečných látek (RDS) bude dán k dispozici. Normy týkající se kameniv budou jako první zavádět příslušné parametry pro RDS. Od průmyslu se požaduje, aby vypracoval databáze pro řádné vyhodnocení stavebních výrobků, tj. včetně použitých vedlejších energetických produktů (VEP) používaných jako kamenivo.

  
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ