Valná hromada ASVEP

 

Dne 08.02.2011 se od 13:00 hod konala na Masarykově koleji ČVUT v Praze v souladu se stanovami řádná valná hromada ASVEP. 

Hlavními body jednání byly:

1) Počet členů a přehled zaplacených poplatků.

2) Schválení ročního vyúčtování ASVEP - 2010.

3) Schválení programu činnosti na rok 2011.

4) Upřesnění rozpočtu ASVEP s ohledem na REACH.

5) Informace – projekty MPO, legislativa MŽP.

6) Různé.

7) Diskuse.

 

Jednání valné hromady proběhlo dle plánu a děkujeme tímto všem zástupcům osmnácti členů ASVEP (dva se omluvili) za účast. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ