Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2019

ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ, z. s.

vyhlašuje 1. ročník soutěže s názvem:

„Nejlepší diplomová práce v oblasti
zpracování a využití vedlejších energetických produktů“

Cílem ocenění je motivovat studenty k originálním řešením v oblasti využívání vedlejších energetických produktů (VEP) a zvýšit povědomí o VEP jako o bezpečných výrobcích (z hlediska ochrany lidského zdraví i životního prostředí) a jako o alternativě k neobnovitelným přírodním zdrojům. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, případně výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel (autor diplomové práce) musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Prezidia ASVEP jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí maximálně 2 strany formátu A4. Jedno vyhotovení přihlášky je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou prací na adresu ASVEP.

Formulář závazné přihlášky naleznete ZDE

Diplomová práce musí splňovat následující kritéria:

 • originalita řešení,
 • kvalita a úroveň zpracování,
 • přínos z ekonomického hlediska (např. náhrada za dražší používaný materiál),
 • řešení pouze pro VEP z ČR, nebo EU.

Přijaté diplomové práce budou vyhodnoceny v rámci zasedání Prezidia ASVEP a výsledky budou vyhlášeny v průběhu roku 2019. Ocenění nejlepších diplomových prací bude předáno v roce 2019 na podzimní valné hromadě ASVEP.

Diplomové práce v jednom vyhotovení spolu s abstraktem zasílejte na adresu ASVEP nejpozději do 30. 09.  2019 (termín doručení) s označením Diplomová práce. Po vyhodnocení budou autorům diplomové práce vráceny.

Hlavní ceny:

 1. místo:    finanční odměna ve výši 15.000,- Kč
 2. místo:    finanční odměna ve výši 10.000,- Kč
 3. místo:    finanční odměna ve výši 5.000,- Kč

Podmínky účasti v soutěži:

 • věk do 26 let,
 • diplomová práce musí být odevzdána a obhájena v roce 2018 nebo 2019,
 • studenti/absolventi vysokých škol,
 • práce musí být v českém jazyce.

Kontakt:

ASVEP, z. s.                                                                                          tel.: 541 147 501

Veveří 331/95, 602 00 Brno                                                                  URL: www.asvep.cz

IČ: 72027738                                                                                 e-mail: info@asvep.cz

  
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ