Seznam členů

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

ENERGETIKA Třinec, a.s.

SG Geotechnika a.s.

Mondi Štětí, a.s.

Lenzing Biocel Paskov, a.s.

Slovenské elektrárne, a.s.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

U. S. Steel Košice s.r.o.

Teplárna Strakonice, a.s.

Synthesia, a.s.

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

ŽĎAS, a.s.

ŠKO ENERGO, s.r.o.

ENERGIE Holding, a.s.

CRYSTAL BOHEMIA, a.s.

EP Sourcing, a.s.

TAMEH Czech s.r.o.

Ing. Pavel Sokol

Elektrárna Tisová, a. s.

SILO TRANSPORT, a.s. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE STAVEBNÍCH ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ WWW.ASAM.CZ