Seminář ASVEP

 

Dne 9.2. 2011 proběhl seminář konaný Asociací pro využití energetických produktů na téma:

 Vedlejší energetické produkty a nařízení REACH v praxi.

 Seminář se uskutečnil v prostorech Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze. Obsah semináře byl zaměřen především na shrnutí dosavadních zkušeností a poznatků získaných během registrací vedlejších energetických produktů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 dále jen REACH. Dále byly také diskutovány informace, jaké kroky lze očekávat nyní po ukončení registrací velkých producentů nad 1000 t/rok ze strany Evropské chemické agentury a případně kontrolních orgánů státní správy České republiky.

Během semináře vystoupili se svými přednáškami zástupci státních orgánů, zkušebních laboratoří a různých institucí zabývajících se uvedenou tématikou:

 

Ing. Karel Bláha CSc., Ministerstvo životního prostředí

Ing. Lenka Lišková, Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Ing. Jan Holomek, ReachSpektrum, s.r.o.

Ing. Zuzana Snopová, ASVEP

Ing. Vítězslav Herle, Arcadis Geotechnika

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc., VŠCHT

Ing. Renata Zárubová, VÚHU, a.s.

Ing. Pavlína Kulhánková, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Oldřich Jarolím, Česká inspekce životního prostředí

Ing. Hana Krejsová, Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

RNDr. Rostislav Čihák, Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Ing. Miriam Hučková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí

 Jednotlivé přednášky ve formátu Powerpoint jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 Vzhledem k neočekávaně velkému zájmu o tento seminář, jehož řešená problematika bude velmi aktuální i v následujícím období, plánuje Asociace v této činnosti dále pokračovat.

 Předběžné termíny pro pokračování semináře / školení jsou předpokládány v červnu a říjnu tohoto roku.

 Věříme že obsah semináře splnil očekávání ve smyslu nových informací, vyjasnění složité problematiky a zodpovězení podnětných otázek zúčastněných.

 Velmi děkujeme za Vaší nemalou účast a těšíme se na shledanou.

 

  1. 2.2011
  2.    Zuzana Snopová


 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ