Rozsudek Tribunálu soudního dvora EU ve vztahu k harmonizované klasifikaci a označení oxidu titaničitého jako karcinogenní látky při vdechování v některých formách prášku

Každý zelený certifikát se v budoucnu bude hodit. Jak jsme projednávali na VH 1.12.2022

foto 
 
 
 
2016 - ASOCIACE STAVEBNÍCH ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ WWW.ASAM.CZ