POZVÁNKA na jednání valné hromady ASVEP

POZVÁNKA na jednání valné hromady ASVEP,

které se koná v pátek dne 10.11.2017 v sídle:

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Budova A, 1. patro - zasedací místnost děkana A204

Veveří 95, 602 00 Brno

Začátek jednání je stanoven na 10:00 hod.

Více v oficiální pozvánce. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ