Poděkování

 

Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) pořádala ve dnech 16.–17. května 2013 první ročník mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013. Konference byla zaměřena na využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví, zejména pak popílku. Konference byla organizována společně s XXIII. mezinárodním sympóziem SANACE 2013, které každoročně pořádá Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Konference byla společně se sympóziem zahájena slavnostním předáním významných ocenění a koncertem dne 15. května 2013 v Rytířském sále na Nové radnici města Brna.

 

Dopolední přednáškový blok byl dne 16. května společný pro konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013 i sympóziumSANACE 2013. Jedním z vyzvaných přednášejících dopoledního bloku byl také velmi milý host konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013, a to Ing. Pavlína Kulhánková – ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, která přednesla velmi zajímavý, bohužel o situaci ve stavebnictví nepříliš pozitivní informace přinášející, příspěvek „Politika druhotných surovin ČR“.

Následoval odborný blok s názvem „Současná situace vedlejších energetických produktů v ČR a EU“, kde mimo jiné přednesli své příspěvky také mezinárodní hosté konference Dr.-Ing. Hans-Joachim Feuerborn (ECOBA), Nicolai Bech (Vattenfall), prof. Pavel Krivenko (Kiev National University of Civil Engineering and Architecture) a další. Po obědě následovaly dva odpolední bloky s názvy „Zkušenosti s využíváním vedlejších energetických produktů“ a „Trendy a výzkum ve využívání vedlejších energetických produktů I“.

V rámci společenského večera, který se konal 16. května v Moravské chalupě, komplexu hotelu Voroněž v Brně, byla pokřtěna nová publikace, která je výsledkem spolupráce Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) se společností ČEZ EP, s.r.o. a předními odborníky na využití popílku ve stavebnictví. Prezident ASVEP Ing. Pavel Sokol a hlavní autor prof. Ing. Rudolf Hela, CSc. tak zde slavnostně pokřtili dlouho očekávanou odbornou knihu s názvem„Příručka Popílek v betonu“. Tuto knihu je možné zakoupit prostřednictvím sekretariátu ASVEP.

Páteční dopoledne konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013 bylo věnováno bloku „Trendy a výzkum ve využívání vedlejších energetických produktů II“, kde své příspěvky prezentovali zejména mladí výzkumníci z vysokých škol.

Odborné přednášky a příspěvky přednesené na 1. ročníku mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013 se setkaly s velmi pozitivním ohlasem, protože účastníci měli možnost získat nové a zajímavé, teoretické i praktické, ale zejména užitečné informace z oblasti vedlejších energetických produktů a možností jejich využití. V rámci 1. ročníku mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013 byl vydán také Sborník přednášek obsahující odborné články nejen v tištěné, ale také elektronické podobě na přiloženém CD.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem účastníkům a také přednášejícím za jejich přízeň a doufáme, že i v budoucnu budeme mít příležitost potkat se na podobně úspěšné akci.

Ing. Pavel Sokol

prezident ASVEP 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ