Oběhová ekonomika - implementace + společné výzvy

KOMISE ÚTVARŮ  vydala PRACOVNÍ DOKUMENT pro Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;
Zasílám zprávu pro ČR ve formě průvodního dokumentu ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů 
Zpráva je nazvána jako Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků.
 
Posílám tedy dokument pro ČR a výtah zajímavý pro producenty.
Jde o první balíček identifikující společné výzvy, berte to jako pobídku k přemýšlení, jak začít surfovat na vlně oběhové ekonomiky, případně se zkuste zamyslet nad nějakými společnými projekty.


 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ