Návrh technických podmínek

 

Pro členy ASVEP je ke stažení a připomínkování dokument: Návrh optimalizovaného postupu při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány při sanaci a rekultivaci území postižených antropogenní činností ve formě podkladu pro zpracování Technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č.163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. č. TN 09.12.01 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ