Hlavní činnost ASVEP

· Jednání s „Lead Registrants“ a řešení požadavků ECHA k:

    - FBC Ash,

    - SDA Product.

· Školení týkající se aplikace Technických podmínek pro posuzování shody při certifikaci energetických produktů určených k sanaci a tvarování území pro budoucí rekultivaci – podle výsledků jednání pracovní skupiny TZUS.

· Organizace mezinárodní konference Popílky ve stavebnictví.

· Propagace využití popílků ve stavebnictví formou sborníku z konference Popílky ve stavebnictví a distribuce „Příručky Popílek v betonu“.

· Spolupráce s MPO a MŽP – diskuse k legislativě. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ