Hlavní činnost ASAM

· Dohledové zkoušky pro plnění registrace látek podle REACH.

· Práce na kriterizaci a národní metodické koncepci pro alternativní nízkouhlíkové materiály pro stavebnictví.

· Zastupování v SIEF a při jednání v konsorciích pro chemické látky:

    - Dokončení testování SDA produktu dle finálního rozhodnutí ECHA – finální aktualizace bez klasifikace

    - Aktualizace dokumentace

    - Následné testování dle podmínek REACH pro popílky v ČR a SR

    - Příprava aktualizace metodiky pro hodnocení látek, případně doplnění tox. a ekotox. testů

· Zastupování v technických a standardizačních komisích pro výrobky v EU.

· Spolupráce ECOBA a mezinárodní partneři.

· LCA studie – model ECH pro členy ASAM + podpora členům při vlastních LCA studiích a EPD pro výrobky.

· Příprava dat pro environmentální pasy produktů.

· Připomínky k revizi nařízení REACH.

· Připomínky k pozměňovacím návrhům environment committee (ENVI) on key Fit-for-55.

· Příprava projektů pro získání podpory ASM na národních a EU úrovních.

· Implementace ASM do cirkulární ekonomiky z pohledu metodického řízení a stanovení podmínek.

· Podpora částečná substituce těžených surovin alternativními materiály.

· Práce na studii o TiO2 v popílcích


Alternativní materiály pro stavební průmysl

Current challenges in the field of using fly ash as alternative materials for construction

 
 
 
 
2016 - ASOCIACE STAVEBNÍCH ALTERNATIVNÍCH MATERIÁLŮ WWW.ASAM.CZ