Evropa nemá z čeho stavět

Neobnovitelné nerostné suroviny docházejí. Během pár let budou vytěženy aktivní lomy primárních surovin a jiné  nemusí získat patřičná povolení. Zákon trhu funguje a suroviny se stávají vzácnějšími a tím pádem i dražšími. Dorazila k nám materiálová krize a prohlubuje se.

Alternativa existuje
České elektrárny spalující fosilní paliva mají a ještě nějakou chvíli budou mít, nezastupitelnou roli v energetickém mixu. Při spalování pevných paliv a při procesu odsiřování spalin v elektrárnách a teplárnách, krom energie produkují i zbytky po spalovacím procesu. Zajímavé na tom je, že někde jde o odpad, někde o vedlejší energetické produkty a někde tuto produkci označují za minerální výrobky nebo antropogenní minerály pro stavebnictví. Podle vyspělosti dané ekonomiky či pokročilosti zavádění oběhového hospodářství v dané zemi. Právě ve stavebnictví lze minerální výrobky velmi dobře využít a plní svou funkci. Popílky se přidávají jako přísady do betonu nebo do cementu, pří výrobě cihel či pórobetonových tvárnic nebo umělého kameniva mohou být jednou z hlavních surovin. „Pokud se vrátíme ke starším druhům cementu a směsím, a začneme využívat v mnohem větší míře právě minerální výrobky, máme šanci se celkem dobře popasovat s krizí ve stavebních surovinách. Jinak nám hrozí, že budeme za stavební materiály platit přemrštěné ceny,“ říká Roman Snop viceprezident Asociace pro využití energeitckých produktů (ASVEP) a viceprezident Evropské asociace ECOBA.

Více se dočtete v přiloženém článku...

  
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ