EURELECTRIC - katalog odpadů

Evropský katalog odpadů (LoW) a nebezpečných vlastností

 

 

EURELECTRIC informoval členy pracovní skupiny "Vedlejší produkty, zbytky po spalování a odpady" o obdržených připomínkách od členů z Řecka a ze Španělska:

Setkání ES Komise pro odpady se konalo dne 5. června. Komise představila dle očekávání dva texty:

Nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha III Směrnice 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých Směrnic (nebezpečné vlastnosti odpadů);

Rozhodnutí Komise, kterým se mění Rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů v souladu se Směrnicí 2008/98/ES Evropského parlamentu a Rady o odpadech a o zrušení některých směrnic;

Status – nejsou nebezpečným odpadem pro uhelný popílek a sádrovec v Evropském katalogu odpadů (EWL) je potvrzen.

Příloha III Směrnice 2008/98/ES bude přezkoumána podle Nařízení Komise a nikoliv podle novely Směrnice tak, aby byl okamžitý společný účinek ve všech členských státech (od 01.06.2015).

Žádné z připomínek týkajících se HP (nebezpečných vlastností) nebyly zahrnuty do textu, ačkoli během setkání byly určité diskuse a několik členských států hlasovalo proti textu. Nicméně, jak bylo uvedeno dříve, komentáře pro další objasnění ohledně HP4 (dle požadavků EURELECTRIC ve svých dopisech) by měly být řešeny v pokynech, které budou následovat nové Nařízení.

  
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ