Dopis na ministerstvo dopravy

 

Vážený pane ministře.

Obracím se na Vás jako zástupce Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která sdružuje energetické, teplárenské a průmyslové podniky z ČR a SR. Ty ročně vyprodukují cca 15,0 mil tun materiálu, který z velké části je možno používat ve stavebnictví a to především v pozemním stavitelství.

V minulých letech jsme, jako všichni producenti v Evropské unii, museli podle nařízení REACH prokázat, že námi na trh uváděné materiály nemají negativní vliv na lidské zdraví ani na životní prostředí. To se povedlo a je to odpověď pro ty ekologické odborníky, kteří hovořili o škodlivosti vedlejších energetických produktů.

Největší objem materiálu jsou elektrárenské a teplárenské popílky, které se již dnes využívají při výrobě cementu a betonu. Bohužel se ale investoři příliš neorientují v kvalitě popílkocementových betonů, proto je ve většině případů nepožadují v zadání pro projekty staveb, i když jsou s nimi v Evropě již čtyřicetileté zkušenosti. Tyto betony jsou samozřejmě výrazně levnější (úspora cementu 20%), jsou paradoxně vhodnější pro komunikace a také mají velký přínos pro životní prostředí, protože nahrazují cementářský slínek. Ten při výrobě vyprodukuje další emise CO2, kdežto popílek ho již neprodukuje.

Je zvláštní, že ŘSD ve svých technických normách TKP 18 popílky nepodporuje.

Naše Asociace má sídlo v Brně na Stavební fakultě VUT (FAST). Tuto adresu jsme si vybrali záměrně, neboť FAST má na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců významné odborníky, kteří nestojí pouze v posluchárně před studenty, ale zároveň velmi intenzivně spolupracují s cementáři, betonáři a stavebními společnostmi.

Z této spolupráce se rodí řada receptur pro stavební hmoty, které již dnes mají uplatnění na stavbách.

V dnešním světě se začínají počítat celkové náklady na životnost komunikací, nikoli pouze jejich pořizovací cena. A světe div se, betonové komunikace začínají vítězit. Na Slovensku se v Trnavském kraji chystají využívat betonové kryty vozovek i na silnicích I.třídy.

Vzhledem k rozsáhlosti tohoto tématu bychom byli rádi, kdybychom mohli Vás jako ministra i vaše ministerstvo detailněji seznámit s touto problematikou.

Na závěr mi dovolte zdůraznit, že nejsme lobbistická skupina. Pokud se, ale za lobbing považuje to, že chceme mít levnější a trvanlivější silnice a dálnice, které dnes a denně používáme, pak se k lobbistům hlásíme.

  1. Pavel Sokol

 president

 ASVEP

 Dokument v PDF v záložce "Stáhněte si".

Aktualizováno:  

Na základě dopisu na ministra dopravy se dne 10.3.2014 uskutečnila schůzka prezidenta asociace ing.Pavla Sokola a prof.ing.Rudolfa Hely, CSc. s náměstkem pro infrastrukturu Ministerstva dopravy mgr.Kamilem Rudoleckým.

Zástupci asociace informovali náměstka o možnostech využití energetických produktů ve stavebnictví a především v pozemním stavitelství.

Náměstek vyjádřil potřebu odborné diskuze směřovanou na investory, tedy ŘSD a kraje, a požádal zástupce asociace o aktivní přístup v tomto směru. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ