ASVEP metodika hodnocení

 

Metodika hodnocení lokalit pro ukládání VEP

  Pro členy ASVEP je ke stažení dokument: Stanovení podmínek bezpečného užití výrobků z energetických produktů ve vazbě na ochranu ŽP, zejména na ochranu povrchových a podzemních vod. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ