Asociace ASVEP pořádá

 

Asociace ASVEP pořádá ve dnech 16.-17. května první ročník mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013.

Konference je zaměřena zejména na využití popílku v betonu a s tím spojenou revizí harmonizované normy EN 450-1. Dále se bude věnovat důsledkům spoluspalování různých materiálů, novým zdrojům energie a dopadům nové evropské legislativy - CPR na výrobce a kvalitu stavebních výrobku.

Konference je organizována společně s XXIII. mezinárodním sympóziem SANACE 2013, které pořádá Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

Sympozium se orientuje přednostně na sanaci a údržbu stávajících konstrukcí. Současně však, díky novým poznatkům, materiálům a technologiím, také na modernizaci procesů výstavby.

Termín společně pořádaných konferencí je 15. – 17. května 2013 s tím, že 15. května v podvečer bude společné Slavnostní zahájení a 16. - 17. května  samotné jednání v sekcích.

Místem konání jsou prostory Kongresového centra BVV Veletrhy Brno, a.s..

Bližší informace o tematických blocích apod. naleznete postupně jak na stránkách http://www.asvep.cz  a http://www.ssbk.cz/, tak v následujících souborech: 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ