Analýza současného stavu vybraných komodit druhotných surovin

Přinášíme Vám analýzu současného stavu vybraných komodit druhotných surovin, na jejíž sestavení se ASVEP podílel a která slouží jako podklad pro politiku druhotných surovin České republiky. Vedlejší energetické produkty se naleznete od strany 99. 
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ