Aktuality

Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2020

ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ, z. s.

vyhlašuje 2. ročník soutěže s názvem:

„Nejlepší diplomová práce v oblasti zpracování a využití vedlejších energetických produktů“

Cílem ocenění je motivovat studenty k originálním řešením v oblasti využívání vedlejších energetických produktů (VEP) a zvýšit povědomí o VEP jako o bezpečných výrobcích (z hlediska ochrany lidského zdraví i životního prostředí) a jako o alternativě k neobnovitelným přírodním zdrojům. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, případně výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel (autor diplomové práce) musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Prezidia ASVEP jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí maximálně 2 strany formátu A4. Jedno vyhotovení přihlášky je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou prací na adresu ASVEP.

Formulář závazné přihlášky naleznete ZDE

 
více..

POZVÁNKA na jednání valné hromady ASVEP

POZVÁNKA na jednání valné hromady, které se koná v pátek dne 10.11.2017 v sídle Asociace.

 
více..

Trojlístek konferencí měl úspěch

15.07.2019 11:20:35

Ve dnech 23. a 24. května 2019 proběhly v Brně současně tři konference. Pro sympozium Sanace to byl již 28. ročník, konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví se konala podesáté a konference Popílky proběhla počtvrté. Spojení se ukázalo být dobrým nápadem, neboť řešená témata se často prolínají, a to dokonce více, než se dalo očekávat. Více naleznete v přiloženém článku v časopise BETON TKS (BETON - technologie, konstrukce, sanace).

 
více..

Aktualizace politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022

15.07.2019 11:11:27

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizací Politiky druhotných surovin České republiky reaguje na významné změny na úrovni Evropské unie v oblasti legislativních, ekonomických a dobrovolných nástrojů souvisejících s přechodem evropského průmyslu na oběhové hospodářství.

 
více..

Analýza současného stavu vybraných komodit druhotných surovin

15.07.2019 11:04:34

Přinášíme Vám analýzu současného stavu vybraných komodit druhotných surovin, na jejíž sestavení se ASVEP podílel a která slouží jako podklad pro politiku druhotných surovin České republiky. Vedlejší energetické produkty se naleznete od strany 99.

 
více..

Pozvánka na konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ, SANACE 2019, ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí,
Asociace pro využití energetických produktů
a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

si Vás dovolují pozvat na již tradiční trojici konferencí:

4. mezinárodní konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ

28. mezinárodní sympozium SANACE 2019

a 10. ročník konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ

Termín konání: 23. - 24. 5. 2019

Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

http://www.popilky.cz

 
více..

Konference Popílky 2017 a VH ASVEP

Dne 18.5.2017 bude konat konference Popílky 2017 s tématem Popílky ve třetím tisíciletí a den před, tedy 17.5.2017 se bude od 15h konat VH ASVEP.

 
více..

Oběhová ekonomika - implementace + společné výzvy

17.02.2017 15:08:55

KOMISE ÚTVARŮ  vydala PRACOVNÍ DOKUMENT pro Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;
 
 
více..

Revize TPK 18

 Proběhla revize (TKP 18):

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Kapitola 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY (TKP 18)

Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2, ze dne 12. ledna 2016, s účinností od 15. 1. 2016 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005.

Změny z pohledu možností využití popílků podle tohoto TKP:

-          Nově je možné používat i popílky ze spalování hnědého uhlí, popílky musí splňovat kritéria, která jsou stanovena metodickými zkouškami popsanými v příloze TKP: P 3.2 DOPLŇKOVÉ ZKOUŠKY POPÍLKU TYPU N

-          Kvalitativní požadavky jsou pro použití popílků mírně odlišné, vykazují se zejména vyššími nároky na úměrnou nasákavost, tak aby nedocházelo k přílišnému navyšování vodního součinitele.

 
více..

Návrh nových stanov

Nový návrh Stanov ASVEP k vyjádření členům ASVEP.

Změny, které nevycházejí ze zákona jsou tyto:
- možnost členství i fyzické osoby
- čtvrtý stupeň schválení nového člena - prezídium
- možnost hlasování mimo VH - per rollam
- placení členů prezídia za výkon funkce


Děkuji za vaši rychlou reakci. Následně bychom na konec listopadu svolali mimořádnou VH.
Návrh stanov je také ke stažení na webu ASVEP v sekci Stáhněte si - Dokumentace ASVEP


ing.Pavel Sokol

 
více..

ASVEP členem Odborné sekce Kvalita ve stavebnictví a průmyslu

V červnu letošního roku se prezident ASVEP ing. Pavel Sokol stal členem Odborné sekce Kvalita ve stavebnictví a průmyslu při Radě kvality vlády ČR.

Předsedou této sekce je další člen prezídia prof.ing.Rostislav Drochytka, CSc

Hned na jednání 17.6.2015 se podařilo prosadit bod jednání o vyšším využití VEP ve stavebnictví.

 
více..

EURELECTRIC - BREF

EIPPCB odpověděl na dopis EURELECTRIC ohledně revize Zpracování odpadů BREF a popílek ze spalování uhlí. Tato otázka byla projednána na poslední valné hromadě, která se týkala dopadu použití stejné fráze ve všech dokumentech BREF, ve kterých probíhá revize pro Velká spalovací zařízení (LCP), Spalování odpadů (WI) a Zpracování odpadů (WT). V tomto dopise požádal EURELECTRIC EIPPC o zpracování všech témat týkajících se uhelného popílku pouze do LCP BREF a nikoli je dělit do dvou dokumentů BREF. Zástupci EURELECTRIC také požádali o oficiální vysvětlení aktivit a/nebo prvků příslušných procesů uvedených v LCP BREF a WT BREF.

 

 
více..

EURELECTRIC - katalog odpadů

Evropský katalog odpadů (LoW) a nebezpečných vlastností

 EURELECTRIC informoval členy pracovní skupiny "Vedlejší produkty, zbytky po spalování a odpady" o obdržených připomínkách od členů z Řecka a ze Španělska:

 

 

 
více..

Valná hromada ASVEP

 

Dne 25.4.2014 proběhla v prostorách VUT Brno Valná hromada Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP). Na valné hromadě proběhla diskuze o současném stavu v oblasti plnění požadavků podle nařízení REACH, o požadavcích nové legislativy týkající se harmonizovaných stavebních výrobků (nařízení CPR) a členové asociace diskutovali o nových možnostech využití energetických produktů. 

 
více..

Dopis na ministerstvo dopravy

Vážený pane ministře.

Obracím se na Vás jako zástupce Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP), která sdružuje energetické, teplárenské a průmyslové podniky z ČR a SR. Ty ročně vyprodukují cca 15,0 mil tun materiálu, který z velké části je možno používat ve stavebnictví a to především v pozemním stavitelství.

 
více..

Technické návody pro rok 2014 beze změn.

 

Technické návody pro činnost autorizovaných osob (certifikace stavebních výrobků), byly definitivně schváleny ve stejném znění jako v roce 2013.

 
více..

Úletový popílek v USA není odpad!

Kongres v USA schválil novou legislativu, ve které je stanoveno, že energetické produkty (úletový popílek) nejsou nebezpečným odpadem. Zprávu jsme dostali od kolegů z Americké Asociace popílku z uhlí (ACAA) a evropského sdružení ECOBA.

Je to výsledek jednání, které trvalo 2,5 roku. Impulsem pro jednání byl návrh Americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), aby byl popílek považován za nebezpečný odpad.

 
více..

Příručka Popílek v betonu

 

V květnu 2013 byla ve spolupráci společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. s Asociací pro využití energetických produktů vydána publikace Příručka Popílek v betonu – Základy výroby a použití. Tato odborná publikace vznikla jako doplněný překlad 2. přepracovaného vydání německého originálu „Handbuch Flugasche im Beton“. V České republice se jedná o ojedinělou odbornou knihu, která přispívá k objasnění vlivu popílků na vlastnosti čerstvých i zatvrdlých betonů.

Knihu Příručka Popílek v betonu – Základy výroby a použití je možné zakoupit prostřednictvím sekretariátu ASVEP za 340,- Kč vč. DPH/kus. 

 
více..

Poděkování

Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) pořádala ve dnech 16.–17. května 2013 první ročník mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013. Konference byla zaměřena na využití vedlejších energetických produktů ve stavebnictví, zejména pak popílku. Konference byla organizována společně s XXIII. mezinárodním sympóziem SANACE 2013, které každoročně pořádá Sdružení pro sanace betonových konstrukcí.

 
více..

I. mezinárodní konference

Během posledních let se popílky a ostatní energetické produkty stávají významnou surovinou. Především pro výrobu cementu, betonu, stavebních hmot a dílců, ale také našly své využití při budování komunikací a zahlazování následků důlní činnosti. Ve vyspělých státech jsou však i nadále popílky mnohem více využívány hlavně v silničním stavitelství, což později vedlo k uspořádání I. mezinárodní konference „POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013“, která se konala ve dnech 16. - 17. května v Brně, v Kongresovém centru v areálu Brněnského výstaviště. S prvotní myšlenkou uspořádat mezinárodní konferenci na dané téma přišli prezident Asociace pro využití energetických produktů (ASVEP) a zároveň generální ředitel dceřiné společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o. Ing. Pavel Sokol a prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. děkan Fakulty stavební VÚT Brno. Společnost ČEZ Energetické produkty a Vysoká škola VÚT Brno zaštítili celou akci a konference byla propojena s XXIII. mezinárodním sympoziem „SANACE 2013“. 

 
více..

SANACE - POPÍLKY 2013

Ve dnech 15 - 17. května 2013 se pořádá Konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013 a Sympozium SANACE 2013

 
více..

Asociace ASVEP pořádá

Asociace ASVEP pořádá ve dnech 16.-17. května první ročník mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2013.

Konference je zaměřena zejména na využití popílku v betonu a s tím spojenou revizí harmonizované normy EN 450-1. Dále se bude věnovat důsledkům spoluspalování různých materiálů, novým zdrojům energie a dopadům nové evropské legislativy - CPR na výrobce a kvalitu stavebních výrobku.

 
více..

Využití VEP (CCP)

Využití vedlejších energetických produktů (CCP) je v Evropě založeno na plnění požadavků norem a místních předpisů, které jsou pravidelně revidovány ze strany CEN nebo národních úřadů. Evropská norma EN 450-1 byla nedávno revidována a bude v blízké době zveřejněna.

 
více..

Finanční audit polského konsorcia UPS.

V sekci dokumenty je k dispozici k nahlédnutí zpráva z finančního auditu polského konsorcia Ubocznych Produktów Spalania za rok 2010.

 
více..

Návrh technických podmínek

Pro členy ASVEP je ke stažení a připomínkování dokument: Návrh optimalizovaného postupu při posuzování shody výrobků, které jsou cíleně používány při sanaci a rekultivaci území postižených antropogenní činností ve formě podkladu pro zpracování Technického návodu pro činnosti autorizovaných osob při posuzování shody stavebních výrobků podle NV č.163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. č. TN 09.12.01

 
více..

ASVEP metodika hodnocení

Metodika hodnocení lokalit pro ukládání VEP

  Pro členy ASVEP je ke stažení dokument: Stanovení podmínek bezpečného užití výrobků z energetických produktů ve vazbě na ochranu ŽP, zejména na ochranu povrchových a podzemních vod.

 
více..

Seminář ASVEP

Dne 9.2. 2011 proběhl seminář konaný Asociací pro využití energetických produktů na téma:

 Vedlejší energetické produkty a nařízení REACH v praxi.

 Seminář se uskutečnil v prostorech Masarykovy koleje Českého vysokého učení technického v Praze. Obsah semináře byl zaměřen především na shrnutí dosavadních zkušeností a poznatků získaných během registrací vedlejších energetických produktů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 dále jen REACH. Dále byly také diskutovány informace, jaké kroky lze očekávat nyní po ukončení registrací velkých producentů nad 1000 t/rok ze strany Evropské chemické agentury a případně kontrolních orgánů státní správy České republiky.

 
více..

Valná hromada ASVEP

Dne 08.02.2011 se od 13:00 hod konala na Masarykově koleji ČVUT v Praze v souladu se stanovami řádná valná hromada ASVEP. 

 

 
více..

Úspěšná registrace (vedlejších) energetických produktů dle nařízení REACH

V říjnu a listopadu 2010 všichni producenti energetických produktů sdružení v Asociaci pro využití energetických produktů (ASVEP) úspěšně dokončili registraci energetických produktů podle nařízení (ES) č.1907/2006 (nařízení REACH). Byla tak završena více než dvouletá první etapa základních analýz, testování, vyhodnocování a přípravy registrační dokumentace především ve spolupráci s laboratoří VÚOS, a.s. a také s konsorcii dalších evropských producentů. Pro každou registrovanou látku bylo provedeno více než 30 fyzikálně chemických, toxikologických a ekotoxikologických testů, jenž byly podrobně popsány a vyhodnoceny v tzv. Zprávě o chemické bezpečnosti – CSR.

 
více..
 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ