Vítejte

  

 
 

AKTUALITY

Více aktualit najdete v záložce Aktuality.

Soutěž o nejlepší diplomovou práci 2020

ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ, z. s.

vyhlašuje 2. ročník soutěže s názvem:

„Nejlepší diplomová práce v oblasti zpracování a využití vedlejších energetických produktů“

Cílem ocenění je motivovat studenty k originálním řešením v oblasti využívání vedlejších energetických produktů (VEP) a zvýšit povědomí o VEP jako o bezpečných výrobcích (z hlediska ochrany lidského zdraví i životního prostředí) a jako o alternativě k neobnovitelným přírodním zdrojům. Diplomová práce by měla obsahovat textovou, případně výkresovou nebo experimentální část. Podmínkou účasti projektu v soutěži je rovněž vyplnění abstraktu vlastní práce, který bude stvrzen vedoucím diplomové práce.

Abstrakt práce:

Každý přihlašovatel (autor diplomové práce) musí vyplnit přihlášku, která bude sloužit při zasedání Prezidia ASVEP jako podklad pro projednání práce. Formulář přihlášky je k dispozici ke stažení níže a jeho rozsah činí maximálně 2 strany formátu A4. Jedno vyhotovení přihlášky je nutné v tištěné formě zaslat spolu s diplomovou prací na adresu ASVEP.

Formulář závazné přihlášky naleznete ZDE

 
více..

Evropa nemá z čeho stavět

20.01.2020 15:51:26

Neobnovitelné nerostné suroviny docházejí. Během pár let budou vytěženy aktivní lomy primárních surovin a jiné  nemusí získat patřičná povolení. Zákon trhu funguje a suroviny se stávají vzácnějšími a tím pádem i dražšími. Dorazila k nám materiálová krize a prohlubuje se.

 
více..

Trojlístek konferencí měl úspěch

15.07.2019 11:20:35

Ve dnech 23. a 24. května 2019 proběhly v Brně současně tři konference. Pro sympozium Sanace to byl již 28. ročník, konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví se konala podesáté a konference Popílky proběhla počtvrté. Spojení se ukázalo být dobrým nápadem, neboť řešená témata se často prolínají, a to dokonce více, než se dalo očekávat. Více naleznete v přiloženém článku v časopise BETON TKS (BETON - technologie, konstrukce, sanace).

 
více..

Aktualizace politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 - 2022

15.07.2019 11:11:27

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktualizací Politiky druhotných surovin České republiky reaguje na významné změny na úrovni Evropské unie v oblasti legislativních, ekonomických a dobrovolných nástrojů souvisejících s přechodem evropského průmyslu na oběhové hospodářství.

 
více..

Analýza současného stavu vybraných komodit druhotných surovin

15.07.2019 11:04:34

Přinášíme Vám analýzu současného stavu vybraných komodit druhotných surovin, na jejíž sestavení se ASVEP podílel a která slouží jako podklad pro politiku druhotných surovin České republiky. Vedlejší energetické produkty se naleznete od strany 99.

 
více..

Pozvánka na konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ, SANACE 2019, ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí,
Asociace pro využití energetických produktů
a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

si Vás dovolují pozvat na již tradiční trojici konferencí:

4. mezinárodní konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ

28. mezinárodní sympozium SANACE 2019

a 10. ročník konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ

Termín konání: 23. - 24. 5. 2019

Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

http://www.popilky.cz

 
více..

Konference Popílky 2017 a VH ASVEP

Dne 18.5.2017 bude konat konference Popílky 2017 s tématem Popílky ve třetím tisíciletí a den před, tedy 17.5.2017 se bude od 15h konat VH ASVEP.

 
více..

Oběhová ekonomika - implementace + společné výzvy

17.02.2017 15:08:55

KOMISE ÚTVARŮ  vydala PRACOVNÍ DOKUMENT pro Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;
 
 
více..

Revize TPK 18

 Proběhla revize (TKP 18):

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Kapitola 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY (TKP 18)

Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2, ze dne 12. ledna 2016, s účinností od 15. 1. 2016 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005.

Změny z pohledu možností využití popílků podle tohoto TKP:

-          Nově je možné používat i popílky ze spalování hnědého uhlí, popílky musí splňovat kritéria, která jsou stanovena metodickými zkouškami popsanými v příloze TKP: P 3.2 DOPLŇKOVÉ ZKOUŠKY POPÍLKU TYPU N

-          Kvalitativní požadavky jsou pro použití popílků mírně odlišné, vykazují se zejména vyššími nároky na úměrnou nasákavost, tak aby nedocházelo k přílišnému navyšování vodního součinitele.

 
více..

Návrh nových stanov

Nový návrh Stanov ASVEP k vyjádření členům ASVEP.

Změny, které nevycházejí ze zákona jsou tyto:
- možnost členství i fyzické osoby
- čtvrtý stupeň schválení nového člena - prezídium
- možnost hlasování mimo VH - per rollam
- placení členů prezídia za výkon funkce


Děkuji za vaši rychlou reakci. Následně bychom na konec listopadu svolali mimořádnou VH.
Návrh stanov je také ke stažení na webu ASVEP v sekci Stáhněte si - Dokumentace ASVEP


ing.Pavel Sokol

 
více..

 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ