Vítejte

  

 
 

AKTUALITY

Více aktualit najdete v záložce Aktuality.

POZVÁNKA na jednání valné hromady ASVEP

POZVÁNKA na jednání valné hromady, které se koná v pátek dne 10.11.2017 v sídle Asociace.

 
více..

Pozvánka na konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ 2017 a sympozium SANACE 2017

10.03.2017 10:45:26

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí,
Asociace pro využití energetických produktů
a Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci
POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ

a 27. mezinárodní sympozium
SANACE 2017

 Termín konání: 18. - 19. 5. 2017

Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

www.popilky.czssbk.eu/sympozium

 
více..

Konference Popílky 2017 a VH ASVEP

Dne 18.5.2017 bude konat konference Popílky 2017 s tématem Popílky ve třetím tisíciletí a den před, tedy 17.5.2017 se bude od 15h konat VH ASVEP.

 
více..

Oběhová ekonomika - implementace + společné výzvy

17.02.2017 15:08:55

KOMISE ÚTVARŮ  vydala PRACOVNÍ DOKUMENT pro Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;
 
 
více..

Revize TPK 18

 Proběhla revize (TKP 18):

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, Kapitola 18 BETONOVÉ KONSTRUKCE A MOSTY (TKP 18)

Schváleno: MD-OPK č.j. 2/2016-120-TN/2, ze dne 12. ledna 2016, s účinností od 15. 1. 2016 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005.

Změny z pohledu možností využití popílků podle tohoto TKP:

-          Nově je možné používat i popílky ze spalování hnědého uhlí, popílky musí splňovat kritéria, která jsou stanovena metodickými zkouškami popsanými v příloze TKP: P 3.2 DOPLŇKOVÉ ZKOUŠKY POPÍLKU TYPU N

-          Kvalitativní požadavky jsou pro použití popílků mírně odlišné, vykazují se zejména vyššími nároky na úměrnou nasákavost, tak aby nedocházelo k přílišnému navyšování vodního součinitele.

 
více..

Návrh nových stanov

Nový návrh Stanov ASVEP k vyjádření členům ASVEP.

Změny, které nevycházejí ze zákona jsou tyto:
- možnost členství i fyzické osoby
- čtvrtý stupeň schválení nového člena - prezídium
- možnost hlasování mimo VH - per rollam
- placení členů prezídia za výkon funkce


Děkuji za vaši rychlou reakci. Následně bychom na konec listopadu svolali mimořádnou VH.
Návrh stanov je také ke stažení na webu ASVEP v sekci Stáhněte si - Dokumentace ASVEP


ing.Pavel Sokol

 
více..

 
 
 
2016 - ASOCIACE PRO VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PRODUKTŮ WWW.ASVEP.CZ